RIJEKA CETINA-DIONICE

VODIČ ZA RIJEKU CETINU

Protok vode po godišnjim dobima u kanjonu rijeke Cetine (nizvodno od Čikotine Lađe):
- od svibnja do listopada protok vode je 7-8 m3/s
-  od listopada do svibnja protok je oko 12 - 20 m3/s, osim u kišnom razdoblju i u vrijeme otapanja snijega kada se kreće do 30 m3/s. Moguće su povremeni vrlo visoki vodostaji i do 600 m3/s.
- Vodostaj reguliraju brane, pa vodostaj rijeke uglavnom ovisi o potrebama za električnom energijom.

OPIS DIONICA

1 Čikotina Lađa - Blato na Cetini

Dužina dionice - 9 300 m
Visinska razlika - 28 m

 

Ljetno razdoblje kayak i inline raft
Moguće je spuštanje manjim plovilima do tri osobe. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu I-II.

Zimsko razdoblje-raft
Uz manja plovila moguće je spuštanje i raftovima veličine do 8 osoba. Brzace u zimskom periodu možemo ocijeniti klasom I-II (osim kod protoka većih od 100 m3/s kada su brzaci klase III).

 

 

 

KLASA II-III- protok je oko 80 m3/s

 

 

2. Blato na Cetini - brana Kraljevac (Zadvarje)

Dužina dionice - 8 100 m
Visinska razlika - 34 m

Ljetno razdoblje-kayak i inline raft
Moguće spuštanje u manjim plovilima do tri osobe uz obavezno prisustvo vodiča. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu II - III.

 

 

 

Zimsko razdoblje
Moguće je spuštanje raftovima, uz obavezno prisustvo vodiča. Pri uobičajenom zimskom protoku taj dio možemo svrstati od klase III - IV, a za vrijeme viših vodostaja klasu IV -V između ostalog i zbog gotovo nemogućeg izlaska na obalu u slučaju potrebe

 

 

3.  Brana Kraljevac (Zadvarje) - elektrana Kraljeva

Canyoning Cetina

Dužina dionice - 1600 m
Visinska razlika - 110 m

Gotovo cijelu godinu moguć je turistički ili ekstremni canyoning, jer nivo vode regulira brana Kraljevac, dok je plovilima nemoguće proći zbog niskog vodostaja, konfiguracije terena i slapa Gubavica (kaskada 35 + 15 metara). Prevelik protok vrlo je rijedak, a informacije o nivou vode mogu se dobiti od elektroprivrede.

Za vrijeme visokog vodostaja ova dionica je klasa V.

 

 

 

 

4. Slime-Radmanove mlinice- Raft, inline raft i kayak

Dužina dionice - 11500 m
Visinska razlika - 24 m

Tijekom cijele godine moguće je spuštanje u plovilima do 8 osoba. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu I-II, jedino su dva brzaka klase III.

 

 

 

Zimsko razdoblje

 

 

 

 

 

 

 

 


Napomene za sve dionice rijeke Cetine:

Sve opisane dionice su u kraškom području. Zbog toga na više mjesta, uz vodene prepreke, možemo naići na nagle padove, skrivene rupe u koritu, potkopane stijene, pećine i slično. Zbog toga strogo preporučujemo angažiranje vodiča koji poznaje rijeku (VODIČE DALMATIA RAFTING) i izviđanje na svim nepreglednim mjestima i dodatni oprez pri hodanju dnom ili plivanju.

BRANA PERUČA: TEL: +385 (0)21 823 022

BRANA ĐALE: TEL: +385 (0)21 831 892

ELEKTRANA ZAKUČAC: TEL: +385 (0)21 862 166

ELEKTRANA KRALJEVAC: TEL: +385 (0)21 871 098