Staza

VODIČ ZA RIJEKU CETINU

Protok vode po godišnjim dobima u kanjonu rijeke Cetine (nizvodno od Čikota Lađe):
- od lipnja do listopada protok vode je 7-8 m3/s
-  od listopada do lipnja protok je oko 12 - 20 m3/s, osim u kišnom razdoblju i u vrijeme otapanja snijega kada se kreće do 30 m3/s. Moguće su povremeni vrlo visoki vodostaji i do 600 m3/s.
- Vodostaj reguliraju brane, pa vodostaj rijeke uglavnom ovisi o potrebama za električnom energijom.

OPIS DIONICA

1) Čikota Lađa - Blato na Cetini

Dužina dionice - 6500 m
Visinska razlika - 28 m

 

Ljetno razdoblje
Moguće je spuštanje manjim plovilima do tri osobe. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu I-II. Brzaci nisu kontinuirani ni teški za uspješan prolazak. Opasnost za plivače je mala, a samospašavanje jednostavno.

Zimsko razdoblje
Uz manja plovila moguće je spuštanje i raftovima veličine do 8 osoba. Brzace u zimskom periodu možemo ocijeniti klasom I-II (osim kod protoka većih od 100 m3/s kada su brzaci klase III). Plivači se rijetko ozljeđuju, a asistencija grupe kod spašavanja je ponekad potrebna.

KLASA I-II

 

 

KLASA III

 

 

 

1) Blato na Cetini - brana Kraljevac (Zadvarje)

Dužina dionice - 6700 m
Visinska razlika - 34 m

Ljetno razdoblje
Moguće spuštanje u raftovima I manjim plovilima do tri osobe uz obavezno prisustvo vodiča. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu II - III. Potrebno je povremeno izviđanje (nepregledni brzaci i nagli padovi). Zbog pličine brzaca i potkopanih prepreka plivači moraju biti posebno oprezni. Teže ozljede su rijetke, a asistencija grupe pri spašavanju može biti potrebna.

 

 

 

Zimsko razdoblje
Moguće je spuštanje raftovima, uz obavezno prisustvo vodiča. Pri uobičajenom zimskom protoku taj dio možemo svrstati od klase III - IV, a za vrijeme viših vodostaja klasu IV -V između ostalog i zbog gotovo nemogućeg izlaska na obalu u slučaju potrebe (okomite litice kanjona 40 - 80 metara). Na ovom tehnički vrlo zahtjevnom dijelu, izviđanje je obavezno na svim nepreglednim dijelovima. Samospašavanje može biti teško, pa je često potrebna asistencija grupe.

 

 

 

3) Brana Kraljevac (Zadvarje) - elektrana Kraljevac

Dužina dionice - 1600 m
Visinska razlika - 110 m

Gotovo cijelu godinu moguć je turistički ili ekstremni canyoning, jer nivo vode regulira brana Kraljevac, dok je plovilima nemoguće proći zbog niskog vodostaja, konfiguracije terena i slapa Gubavica (kaskada 35 + 15 metara). Prevelik protok vrlo je rijedak, a informacije o nivou vode mogu se dobiti od elektroprivrede.

Za vrijeme visokog vodostaja ova dionica je klasa V.

 

 

 

 

4) Elektrana Kraljevac - slapovi Studenci i brzaci Oblačnik (Kostanje)

Dužina dionice - 7300 m
Visinska razlika - 23 m

Tijekom cijele godine moguće je spuštanje u plovilima do 8 osoba. U ljetnom razdoblju taj dio rijeke spada u klasu I , a u zimskom u klasu I - II. Opasnost za plivače je mala, a samospašavanje jednostavno. Za vrijeme zimskog vodostaja najveća opasnost prijeti od mogućih naplavina i cjedila.

Ljetno razdoblje

 

 

Zimsko razdoblje

 

 

 

5) Slapovi Studenci i brzaci Oblačnik - Izletište luka (6 km uzvodno od Omiša)

Dužina dionice - 5300 m
Visinska razlika - 25 m

Ljetno razdoblje
Brzaci Oblačnik (klasaIII)u ljetnom razdoblju su zbog konfiguracije terena neprolazni (zakrčen izlaz) za plovila kapaciteta većeg od tri osobe. Također su zbog potkopanih stijena vrlo opasni (u ovim brzacima zabilježeno je sedam smrtnih slučajeva), pa strogo preporučujemo zaobilazak. Ostatak ove dionice je klase II-III. Potrebno je povremeno izviđanje (nepregledni brzaci i nagli padovi). Zbog pličine brzaka i potkopanih stijena plivači moraju biti oprezni.

 

 

 

Zimsko razdoblje
Brzaci Oblačnik (klasa III - V) u zimskom razdoblju su tehnički vrlo zahtjevni. Često su prolazni i za veća plovila, ali su eventualni plivači u velikoj opasnosti zbog mnoštva potkopanih stijena. Zbog velike opasnosti preporučujemo zaobilazak. Ostatak ove dionice je klase II-III. Potrebno je izviđanje i oprez pri plivanju. Ozljede kod plivača su rijetke, a asistencija grupe može biti potrebna.

 

 


Napomene za sve dionice:

Sve opisane dionice su u kraškom području. Zbog toga na više mjesta, uz vodene prepreke, možemo naići na nagle padove, skrivene rupe u koritu, potkopane stijene, pećine i slično. Zbog toga strogo preporučujemo angažiranje vodiča koji poznaje rijeku (VODIČE DALMATIA RAFTING) i izviđanje na svim nepreglednim mjestima i dodatni oprez pri hodanju dnom ili plivanju.

BRANA PERUČA: TEL: +385 (0)21 823 022

BRANA ĐALE: TEL: +385 (0)21 831 892

ELEKTRANA ZAKUČAC: TEL: +385 (0)21 862 166

ELEKTRANA KRALJEVAC: TEL: +385 (0)21 871 098